Projekt RPO - SendWheel Marketing E-Mail
16920
page-template-default,page,page-id-16920,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-14.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Projekt RPO

Projekt „Stworzenie długoterminowej strategii wejścia na rynek amerykański przez przedsiębiorstwo BetterTrade Sp. z o.o.” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Wartość całkowita: 49 815,00

Wielkość dofinansowania: 34 425,00

Wydatki kwalifikowane: 40 500,00

Wydatki niekwalifikowane: 9 315,00

Projekt RPO